Garatzen ari diren proiektuak

Nola lagundu

Kontaktua

Gure lankidetza-proiektuak

Gure jarduerak eta proiektuak apurka-apurka handitzen doaz, Ekintza-dinamikarekin jarraitzen du, eta jarduketa-maila guztietan islatzen da.

Sentsibilizazioari eta prestakuntzari dagokienez, jarduerak garatzen dira eta hainbat ekintzatan parte hartzen da, erakunde gisa eta elkartasunaren eta lankidetzaren sektoreko beste erakunde batzuekin koordinatuta.

Atal honetan, lankidetza-proiektuei buruzko informazioa eskaini nahi dugu: garatzen ari direnak eta dagoeneko amaitu direnak, jada lortutako helburuekin batera.

Interesgarria da proiektuen aniztasuna eta horiek egiten diren tokiak ikustea; horregatik, egiten ari garen lanaren zerbait erakusten duten irudi batzuk ere sartu ditugu. Beti da garrantzitsua pertsonei eta taldeei izenak eta aurpegiak jarri ahal izatea, nahiz eta distantzia fisiko handia neurtu kasu gehienetan.

Etxebizitza kalteberak birgaitzea Belenen

Etxebizitza kalteberak birgaitzea Belenen

Emakume nekazari kitxuak ahalduntzea eta hezkuntza-komunitateak indartzea Ckochas udalerrian indarkeria matxista murrizteko.

Emakume nekazari kitxuak ahalduntzea eta hezkuntza-komunitateak indartzea Ckochas udalerrian indarkeria matxista murrizteko.

Sucre udalerriko hiri-inguruko auzoetako eta landa-komunitateetako emakumeen eta haurren osasun- eta elikadura-baldintzak hobetzea.

Sucre udalerriko hiri-inguruko auzoetako eta landa-komunitateetako emakumeen eta haurren osasun- eta elikadura-baldintzak hobetzea.

ACOMADEGUA de R.L. emakumeen kooperatiba-elkartearen enpresa-kudeaketa eta ekoizpen-kateatzea indartzea (III. fasea)

ACOMADEGUA de R.L. emakumeen kooperatiba-elkartearen enpresa-kudeaketa eta ekoizpen-kateatzea indartzea (III. fasea)

Genero indarkeriaren aurkako borroka Ckochas udalerrian (Bolivia), genero ikuspegia eta ingurumen iraunkortasuna dituen hezkuntza inklusiboa eta udal kudeaketa indartuz. (II. Fasea)

Genero indarkeriaren aurkako borroka Ckochas udalerrian (Bolivia), genero ikuspegia eta ingurumen iraunkortasuna dituen hezkuntza inklusiboa eta udal kudeaketa indartuz. (II. Fasea)

Osasunaren sustapena, trebakuntza eta herritarren parte-hartzea

Osasunaren sustapena, trebakuntza eta herritarren parte-hartzea

Beniko komunitate indigenak eta nekazariak indartzea eta haiei laguntza eta jarraipena ematea

Beniko komunitate indigenak eta nekazariak indartzea eta haiei laguntza eta jarraipena ematea

Cochabambako hegoaldean, “Maiatzak 27” emakumeen erakundea instituzionalki eta ekoizpenen gaitasunean indartzea

Cochabambako hegoaldean, “Maiatzak 27” emakumeen erakundea instituzionalki eta ekoizpenen gaitasunean indartzea

Aguilares udalerriko Los Lirios komunitatean 250 pertsonaren saneamendurako, osasunerako eta partaidetzarako eskubidea gauzatzen laguntzea, genero-ikuspegia eta ingurumen-iraunkortasuna kontuan hartuta

Aguilares udalerriko Los Lirios komunitatean 250 pertsonaren saneamendurako, osasunerako eta partaidetzarako eskubidea gauzatzen laguntzea, genero-ikuspegia eta ingurumen-iraunkortasuna kontuan hartuta

Genero-indarkeriarik, eskola-indarkeriarik eta sexu-diskriminaziorik gabeko komunitateak sustatuz Pocoata, Macha eta Colquechaca en Potosí-III. Fasea udalerrietan.

Genero-indarkeriarik, eskola-indarkeriarik eta sexu-diskriminaziorik gabeko komunitateak sustatuz Pocoata, Macha eta Colquechaca en Potosí-III. Fasea udalerrietan.

Peañako komunitateetan genero-ekitatea eta ingurumen-iraunkortasuna duten nekazari-familien elikadura-segurtasuna indartzea osasun- eta ingurumen-krisi garaian. 2. Fasea

Peañako komunitateetan genero-ekitatea eta ingurumen-iraunkortasuna duten nekazari-familien elikadura-segurtasuna indartzea osasun- eta ingurumen-krisi garaian. 2. Fasea

Antoniar Elkartea izeneko adineko pertsonen egoitzako mendeko eremua birgaitzea

Antoniar Elkartea izeneko adineko pertsonen egoitzako mendeko eremua birgaitzea

Turismo arduratsua eta iraunkorra sustatzea, Aguilares udalerrian parte-hartze ekitatiboa eta inklusiboa izanik (III. fasea).

Turismo arduratsua eta iraunkorra sustatzea, Aguilares udalerrian parte-hartze ekitatiboa eta inklusiboa izanik (III. fasea).

Segurtasuna elikadura-subiranotasunarekin eta tokiko garapen ekonomiko jasangarria sustatuz Peañako kitxua-komunitateetan, genero-ikuspegiarekin, ingurumen-iraunkortasunarekin, emakumeen parte-hartzearekin eta tokiko aktoreekin

Segurtasuna elikadura-subiranotasunarekin eta tokiko garapen ekonomiko jasangarria sustatuz Peañako kitxua-komunitateetan, genero-ikuspegiarekin, ingurumen-iraunkortasunarekin, emakumeen parte-hartzearekin eta tokiko aktoreekin

Emakume indigena nekazari ahaldundu eta antolatuek garapen sozioekonomikoan parte hartzen dute elikadura-subiranotasun agroekologikoa bermatuz, Ravelo udalerrian, Potosí

Emakume indigena nekazari ahaldundu eta antolatuek garapen sozioekonomikoan parte hartzen dute elikadura-subiranotasun agroekologikoa bermatuz, Ravelo udalerrian, Potosí

Sucreko biztanleria kalteberaren arreta hobetzea Georges Duez Ospitaleko (HGD) barneratze-zerbitzuetan eta ebakuntza-gelan.

Sucreko biztanleria kalteberaren arreta hobetzea Georges Duez Ospitaleko (HGD) barneratze-zerbitzuetan eta ebakuntza-gelan.

Naporunas “Sandi Yura” osasun-sustatzaileak

Naporunas “Sandi Yura” osasun-sustatzaileak

Ekosistema ekintzailea indartzea, San Borjako emakume nekazarien ahalduntze ekonomikotik abiatuta

Ekosistema ekintzailea indartzea, San Borjako emakume nekazarien ahalduntze ekonomikotik abiatuta

Sexu- eta ugalketa-eskubideak indarkeriarik gabe sustatuz

Sexu- eta ugalketa-eskubideak indarkeriarik gabe sustatuz

El Paisnal eta San Pablo Tacachico udalerrietako garapen komunaleko 4 elkartetan (ADESCOS) parte hartzen duten 200 pertsonaren (100 emakume eta 100 gizon) antolaketa, partaidetza eta ekonomia-gaitasunak indartuz, genero-ekitatearekin.

El Paisnal eta San Pablo Tacachico udalerrietako garapen komunaleko 4 elkartetan (ADESCOS) parte hartzen duten 200 pertsonaren (100 emakume eta 100 gizon) antolaketa, partaidetza eta ekonomia-gaitasunak indartuz, genero-ekitatearekin.

Dar Al-Majus Entzun eta Trebatzeko Zentroa, Belengo pertsona kalteberen ondoan

Dar Al-Majus Entzun eta Trebatzeko Zentroa, Belengo pertsona kalteberen ondoan

San Pablo Tacachicoko emakume ahaldunduek beren antolaketa, ekonomia-, eragin eta partaidetza eskubideak erabiltzen dituzte, beren elikadura-subiranotasuna sendotuz ikuspegi agroekologikotik

San Pablo Tacachicoko emakume ahaldunduek beren antolaketa, ekonomia-, eragin eta partaidetza eskubideak erabiltzen dituzte, beren elikadura-subiranotasuna sendotuz ikuspegi agroekologikotik

Nekazarien familien elikadura-segurtasuna eta subiranotasuna indartzea, Ckochas udalerriko landa-komunitateetan ikuspegi komunitarioa, genero-berdintasuna eta ingurumen-ikuspegia kontuan hartuta, COVID-19 pandemiaren pobrezia, bazterketa eta ondorioak gainditzeko

Nekazarien familien elikadura-segurtasuna eta subiranotasuna indartzea, Ckochas udalerriko landa-komunitateetan ikuspegi komunitarioa, genero-berdintasuna eta ingurumen-ikuspegia kontuan hartuta, COVID-19 pandemiaren pobrezia, bazterketa eta ondorioak gainditzeko

Genero-indarkeriaren aurkako borroka pandemiaren testuinguruan, hezkuntza inklusiboa, osasuna eta udal-kudeaketa indartuz genero-ikuspegiarekin eta ingurumen-jasangarritasunarekin, Ckochas udalerrian

Genero-indarkeriaren aurkako borroka pandemiaren testuinguruan, hezkuntza inklusiboa, osasuna eta udal-kudeaketa indartuz genero-ikuspegiarekin eta ingurumen-jasangarritasunarekin, Ckochas udalerrian

George Duez IPTK-Sucre Ospitaleko arreta eta errehabilitazio gaitasunak indartzea, Covid-19 pandemian sortutako ondorioengatik

George Duez IPTK-Sucre Ospitaleko arreta eta errehabilitazio gaitasunak indartzea, Covid-19 pandemian sortutako ondorioengatik

La 72 – Mexikotik igarotzen diren migratzaileentzako babes-etxea

La 72 – Mexikotik igarotzen diren migratzaileentzako babes-etxea

Emakumeen elkarte ekonomiko produktiboen eta mistoen merkataritza-artikulazioa indartzea eta sendotzea Sucre udalerriko 6. eta 7. barrutietan, elikadura-subiranotasunerako eta emakumeen ahalduntze ekonomikorako. (II. fasea)

Emakumeen elkarte ekonomiko produktiboen eta mistoen merkataritza-artikulazioa indartzea eta sendotzea Sucre udalerriko 6. eta 7. barrutietan, elikadura-subiranotasunerako eta emakumeen ahalduntze ekonomikorako. (II. fasea)

Hermanamendu Deskartatuen jarraitutasuna

Hermanamendu Deskartatuen jarraitutasuna

Ravelo eta Ocuri udalerrietan emakume indigenek eta ikasleek indarkeriarik eta diskriminaziorik gabeko bizitza izateko duten eskubidea sustatuz

Ravelo eta Ocuri udalerrietan emakume indigenek eta ikasleek indarkeriarik eta diskriminaziorik gabeko bizitza izateko duten eskubidea sustatuz

Emakumeek garapen ekonomikoan parte hartzea Ocurí udalerriko komunitateetan elikagaien segurtasuna/mendekotasuna hobetzeko

Emakumeek garapen ekonomikoan parte hartzea Ocurí udalerriko komunitateetan elikagaien segurtasuna/mendekotasuna hobetzeko

Natura-ondasun komunen kudeaketa eta erabilera jasangarria indartzea, Pocoatan klima-aldaketak elikadura-segurtasunerako dituen arriskuak murrizteko (II. fasea)

Natura-ondasun komunen kudeaketa eta erabilera jasangarria indartzea, Pocoatan klima-aldaketak elikadura-segurtasunerako dituen arriskuak murrizteko (II. fasea)

Saharaz hegoaldeko adingabeei harrera egitea, laguntzea eta prestakuntza ematea Kenitra hirian

Saharaz hegoaldeko adingabeei harrera egitea, laguntzea eta prestakuntza ematea Kenitra hirian

Aguilares, El Paisnal eta San Pablo Tacachico udalerrietako baterako garapeneko 8 elkartetako (ADESCOS) kide diren 300 pertsonaren genero-ekitateko antolaketa-, partaidetza- eta ekonomia-gaitasunak indartuz.

Aguilares, El Paisnal eta San Pablo Tacachico udalerrietako baterako garapeneko 8 elkartetako (ADESCOS) kide diren 300 pertsonaren genero-ekitateko antolaketa-, partaidetza- eta ekonomia-gaitasunak indartuz.

Aguilares udalerrian turismo arduratsua eta jasangarria sustatzea, partaidetza ekitatibo eta inklusiboarekin

Aguilares udalerrian turismo arduratsua eta jasangarria sustatzea, partaidetza ekitatibo eta inklusiboarekin

Emakumeen parte-hartzea elikagaien segurtasunerako tokiko garapen ekonomikoan, eskubideen ikuspegiarekin, Sucre udalerriko 6. eta 7. barrutietan

Emakumeen parte-hartzea elikagaien segurtasunerako tokiko garapen ekonomikoan, eskubideen ikuspegiarekin, Sucre udalerriko 6. eta 7. barrutietan

Landa-eremuko adineko pertsonen eskubideen arreta integralaren lurralde-hedapena Tecoluca udalerriko zazpi lurralde-sektoreetatik lautan

Landa-eremuko adineko pertsonen eskubideen arreta integralaren lurralde-hedapena Tecoluca udalerriko zazpi lurralde-sektoreetatik lautan

Egin dohaintza bat

Emateko beste modu batzuk

 

FIARE-BANCA ETICA: ES26-1550-0001-2900-0070-9022

BBVA: ES77-0182-5709-4902 0150 1695

LA CAIXA: ES38-2100-5366-7521-0044-2659

 

Zure dohaintza fiskalki kengarria da. Informazio guztia kontsulta dezakezu hemen.