Emakume indigena nekazari ahaldundu eta antolatuek garapen sozioekonomikoan parte hartzen dute elikadura-subiranotasun agroekologikoa bermatuz, Ravelo udalerrian, Potosí

IPTK

Justifikazioa

Proposamena 30 komunitatetako emakumeekin, 6 OECASeko emakumeekin, Indarkeriaren aurkako Sareko agintariekin eta Raveloko agintari publikoekin egindako diagnostiko parte-hartzailetik sortu da. Bertan, eskubidearen titular diren emakumeekin lotutako arazoak identifikatu dira: ahultasuna lidergoetan, autoestimua eta ahalduntzean; indarkeria matxista eta beren eskubideen eta prebentziorako eta babeserako ezarritako instantzien ezjakintasuna; familien elikadura-segurtasunerako elikagaiak lortzeko aukerarik eza; Bartolina Sisa erakunde politikoek, emakumeen eskubideei eragiten dietenek, ahultasuna dute antolaketan eta erakundeetan; OECAek ahuleziak dituzte azoka komertzialetan parte hartzeko, erosketa publikoetako lizitazioetan eta ACE hornitzeko merkataritza-akordioetarako negoziazioan; politika publikoek ez dute laguntzen nekazaritza eta abeltzaintzako sektore asoziatiboa genero-ikuspegiarekin eta emakumearen inplikazioarekin berraktibatzen; besteak beste.

Kokapena

Ravelo Udalerria

Tokiko bazkidea

Instituto Politécnico Tomas Katarí (IPTK)

Helburuak

Helburu orokorra:

Genero-ekitatez garapen sozial, ekonomiko, iraunkor eta integrala lortzen laguntzea, instantzia publiko-pribatuekin batera, Raveloko udalerrian jatorria duten emakume indigena nekazarien eskubideak erabat gauzatzeko.

Berariazko helburua: Raveloko jatorrizko emakume nekazarien eskubide sozial, politiko (antolaketa, parte-hartzea, eragina) eta ekonomikoen erabilera sustatzea, beren ahalduntze pertsonal eta ekonomikoaren bidez, beren Elkarte Komunitario eta produktiboak indartuz ikuspegi agroekologikoarekin eta hauen parte-hartzea sustatuz, VLVen 348 Legea eta ACE 622 Legea betetzen direla bermatzeko, emakumeen OECAekiko diskriminazio positiboarekin.

Biztanleria

(200 emakume eta 190 gizon).

Proiektuaren iraupena

Aurrekontua

Finantzazioa

TAU, Eusko Jaurlaritza (369.531€)

Jarduerak:

  • Proiektua sozializatzeko eta proiektuaren plangintza parte-hartzailea egiteko bilerak egitea agintari publikoekin, gizarte-erakundeekin, AEEEekin eta ekoizleekin.
  • Bartolina Sisa de Ravelo erakunde nagusiari laguntza eta aholkularitza teknikoa ematea.
  • Lidergoan eta ahalduntzean emakumeak prestatzeko hezkuntza-materiala prestatzea.
  • Emakumeen aurkako indarkeriaren aurka borrokatzeko eta eskubideak defendatzeko saileko sareak deitutako azterketa- eta eragin-guneetan parte hartzea, bai eta komunikabideetan eztabaidatzeko eta kulturen arteko topaketaren sistematizazioa zabaltzeko guneetan ere.
  • Emakumeen nekazarien erakunde ekonomikoak indartzea, beren ekoizpen- eta ekipamendu-zentroak eraikiz/berreraikiz.
  • Nekazaritza-produktu ekologikoen ekoizpen eta eraldaketa iraunkorreko prozesuak indartzeko eta balio erantsia duten produktuen kalitatea eta akabera hobetzeko tailerrak garatzea, eskola-gosarira eta beste merkatu batzuetara bideratuta.