Aguilares, El Paisnal eta San Pablo Tacachico udalerrietako baterako garapeneko 8 elkartetako (ADESCOS) kide diren 300 pertsonaren genero-ekitateko antolaketa-, partaidetza- eta ekonomia-gaitasunak indartuz.

El Salvador

Justifikazioa

Aguilares, El Paísnal eta San Pablo Tacachico udalerrietako kalteberatasun handiaren ondorioz, biztanleria, oro har, eta bereziki emakumeak, askotariko arazoen pean daude; arazo horietako asko larriak dira, hala nola nortasun-galera, autoestimu txikia, barneko edo kanpoko migrazioa, taldeka sartzea eta delitu-ekintzak egitea, alkoholismo- edo droga-arazoak, amatasuna edo aitatasun goiztiarra, gaixotasunak. Berezia, emakumeena, oinarrizko giza eskubideak eta, bereziki, eskubide ekonomiko eta soziala eskatu eta artatzeko, horretarako hautatutako herritarren berehalako behar eta interes estrategikoak aintzat hartuta.

Kokapena

Aguilares, El Paisnal eta San Pablo Tacachico udalerriak, El Salvador

Tokiko bazkidea

Cordes (El Salvadorreko Lankidetza eta Garapen komunerako Fundazioa)

Helburuak

Helburu orokorra: Aguilares, El Paisnal eta San Pablo Tacachico udalerrietako biztanleen garapen sozioekonomiko iraunkorrari laguntzea.

Helburu espezifikoa: Aguilares, El Paisnal eta San Pablo Tacachico udalerrietako baterako garapenerako 8 elkartetako (ADESCOS) kide diren 300 pertsonaren (150 emakume eta 150 gizon) antolakuntza-, partaidetza- eta ekonomia-gaitasunak indartuta, udalerrietan eskuragarri dauden baliabideak ekitatez eta eraginkortasunez erabilita, elkarte horiek beren garapenaren eragile izan daitezen.

Biztanleria protagonista

300 pertsona (150 emakume eta 150 gizon) zuzeneko onuradun gisa eta 500 pertsona zeharkako onuradun gisa.

Proiektuaren iraupena

Aurrekontua

Finantzazioa

TAU, Kantabriako Gobernua (98.525,22 €), Kutxa (16.000,00 €)

Jarduerak:

 • Garapen komuneko 8 elkarteen (ADESCOS) urteko plangintzak egitea.
 • Baterako Garapeneko 8 Elkarteen (ADESCOS) egitura eta funtzionamendua berrikusteko jardunaldiak egitea.
 • Baterako Garapeneko 8 Elkarteen (ADESCOS) 16 Batzar Orokorren garapenean laguntzea.
 • Hilero indartze-bilerak egitea garapen komuneko 8 elkarteekin (ADESCOS).
 • Garapen komuneko elkarteen eskarien 8 dokumentu diseinatzea eta aurkeztea (bat elkarte bakoitzeko), kasuan kasuko tokiko gobernuei.
 • Parte hartzeko eta eztabaidatzeko 16 jarduera garatzea (foroak).
 • 18 intzidentzia-jardueratan parte hartzea. 6 udalerri bakoitzeko.
 • 38 trebakuntza-jardunaldi egitea.
 • Esperientziak trukatzeko 3 bira egitea.
 • Txerri-ekoizpeneko 22 familia-sistema eta 22 biodikudeatzaile eraikitzea.
 • Txerriak eta intsumoak erostea.
 • Plan profilaktikoak inplementatzea.
 • Nekazaritzako, abeltzaintzako eta albaitaritzako laguntza teknikoa.
 • Bi udal-plan estrategiko eguneratzea eta ezartzea (Aguilares eta San Pablo Tacachico), genero-ekitatearekin.
 • El Paísnal udalerrian nekazaritza eta abeltzaintzako politika genero-ekitatez diseinatzea eta ezartzea.
 • Aguilares, El Paísnal eta San Pablo Tacachico alkateetako 18 funtzionario gaitzea (9 emakume, 9 gizon). Herritarren parte-hartzea, generoa eta giza eskubideak bezalako gaietan.