Siriako bi komunitate indigenen lidergo, partaidetza eta eragin-gaitasunak ekitatez indartzea, beren eskubideak eskatzeko

Bolivia

Justifikazioa

Aurreko proiektuak gauzatu ondoren, harreman ona ezarri da Sirionó Kontseilua ordezkatzen duten erakundeen eta Caritas Beni tokiko bazkidearen artean. Tokiko bazkideak baldintzak ikusi zituen harreman hori sendotzeko eta komunitate horien garapena eta bizi-kalitatea hobetzeko aliantza bat ezarri ahal izateko, arazo ugarirekin eta hurbilen dauden instantzia publikoak eta erabaki-hartzaileak ahaztuta.

Cáritas Beni-k komunitateen diagnosia egiteko beharra ikusi zuen, eta, horrela, haur eta nerabeen bizimodu osasuntsua eta indarkeriarik gabekoa (NNA) indartzeko Sirionó proiektua gauzatuz, Sironó herriaren egoera sozioekonomikoaren, ingurumenekoaren eta kulturalaren egungo argazkia egin zen. Diagnostiko honen bidez, hainbat eremutako problematika aztertzen da (osasuna, hezkuntza, antolaketa produktiboa eta ekonomikoa, baliabide naturalak eta ingurumena, etab.), egungo egoera ulertzeko eta ekintza-ildoak definitzeko, pobreziaren eta kultura-nortasunaren galeraren mugatzaileak eta baldintzatzaileak orientatzeko eta horiei heltzen laguntzeko. Izan ere, diagnostikoan 2018-2022 aldirako oinarrizko ekintza-plan bat identifikatzen da.

Kokapena

Trinidad – Beni

Tokiko bazkidea

Caritas – Pastoral Social (PSCB)

Helburuak

Helburu orokorra: Sirionó de Ibiato y Pata de Agila populazio indigenaren garapen iraunkorrari eta pobrezia- eta gizarte-bazterketako egoeraren murrizketari laguntzea.

Helburu espezifikoa:Siriako bi komunitate indigenen antolakuntza-, lidergo-, partaidetza- eta eragin-gaitasunak ekitatez indartzea, beren eskubide ekonomiko, sozial, kultural eta ingurumenekoen errebindikazio eta defentsa eraginkorrerako.

Biztanleria protagonista

(22 emakume eta 18 gizon).

Proiektuaren iraupena

Aurrekontua

Finantzazioa

TAU, Zarauzko udala (17.994,67 €), Irungo Udala (10.892,30 €)

Jarduerak:

  • Trebakuntza-jardunaldiak antolaketa indartzeko, lidergorako eta genero-ekitatearekin politikan eragiteko.
  • Siriako Kontseiluaren eta Emakumeen taldearen egitura eta funtzionamendua berrikustea.
  • Urteko plangintza (2020).
  • Udal eta departamentu gobernuetan eragina izateko eskari espezifikoak aurkeztea eta zabaltzea.