Genero-indarkeriaren aurkako borroka pandemiaren testuinguruan, hezkuntza inklusiboa, osasuna eta udal-kudeaketa indartuz genero-ikuspegiarekin eta ingurumen-jasangarritasunarekin, Ckochas udalerrian

Bolivia

Justifikazioa

Proposamena identifikatzeko prozesuan, eta hainbat elkarrizketatan eta tailerretan egindako diagnostikoan oinarrituta, 2020ko bigarren seihilekoan egindako foku-taldeekin, erakunde komunalekin, SLIMeko erakundeekin, osasun-zentroekin eta udal-agintariekin, besteak beste, lehentasuna eman zioten genero-indarkeriaren arazoari eta haurren aurkako indarkeriari. Biztanleriak ezkutuko hiru azpiarazo berezi identifikatu zituen Ckochas udalerrian. Lehenik eta behin, hezkuntza-unitateen (EB) barruan tresna, baliabide eta gaitasun-hutsune bat identifikatu zen, hezkuntzarako eta genero-indarkeriaren aurkako borrokarako ezinbesteko eremutzat hartuak. Bigarrenik, emakume nekazari indigenen erakundeen ahultasuna, ez baitute gutxieneko antolakuntza-gaitasunik eta baliabiderik beren komunitateetako emakumeek eta neskatoek indarkeriarik gabeko bizitza izateko duten eskubidea parte hartzeko, eragiteko eta exijitzeko. Azkenik, atzemandako hirugarren arazoa Ckochas udalerrian erakundeen artean dagoen koordinazio-maila oso txikia.

Kokapena

Ckochas Udalherria

Tokiko bazkidea

IPTK (Instituto Politécnico Tomás Katari)

Helburuak

Helburu orokorra:Ckochas udalerrian emakumeen eta haurren aurkako indarkeria mota oro murrizten eta gizarte baketsuago bat eraikitzen laguntzea, genero-ekitatea eta COVID-19aren testuinguruan osasun eta higiene baldintzak hobetzeko, hezkuntza inklusibo baten bidez.

Helburu espezifikoa: Ingurumen-jasangarritasunaren ikuspegitik hezkuntza eta osasunerako eskubidea sustatzea, genero-indarkeria mota oro prebenitzen eta artatzen duena, eragile publikoen, emakumeen, ikasleen, nekazarien gizarte-erakundeen eta Ckochas udalerriko herritarren parte-hartzearekin.

Biztanleria

(899 emakume eta 809 gizon).

Proiektuaren iraupena

Aurrekontua

Finantzazioa

TAU, Gipuzkoako Foru Aldundia (99.999€)

Jarduerak:

  • Informazio-saioak ikasleekin, genero-indarkeria aitortzeari eta prebenitzeari buruz, ingurumenaren eta kulturen arteko ikuspegitik.
  • Arrisku-mapak egitea COVID-19aren testuinguruan, mehatxuak eta arriskuak ikusiz.
  • Genero-ikuspegia eta maskulinitateak kontuan hartuta, EBko bizikidetzako barne-erregelamenduen prestakuntza parte-hartzailea.
  • Kulturartekotasuneko jaialdi autoktonoak, elkargoen arteko antzerki-lehiaketak eta genero-indarkeriaren aurkako gaiak jorratzen dituzten bideo laburrak garatzea.
  • COVID-19aren testuinguruan genero-indarkeriari buruz familiartekoekin hausnartzeko eta eztabaidatzeko ikus-entzunezko saioak.
  • Hezkuntza-unitateetako liburutegiak genero-indarkeriaren prebentzioari eta arretari buruzko material didaktikoarekin hornitzea.
  • Irakasleentzako genero-indarkeria prebenitzeko tailerrak eta horiek COVID garaietan osasunarekin, hezkuntzarekin eta ingurumenarekin duten lotura.
  • Hezkuntzaren arloko hezkidetzari eta indarkeriaren prebentzioari buruz webinarra, Boliviaren eta Gipuzkoaren artean esperientziak partekatzeko.
  • Emakume nekazarien erakundeek elkarrizketarako eta hausnarketarako guneetan parte hartzea.