Pocoata eta Colquechaca udalerrietan genero-indarkeriarik eta eskola-indarkeriarik gabeko bizitza izateko eskubidea sustatzea. 2. fasea

Bolivia

Justifikazioa

Kontuan hartuta genero-indarkeriari buruzko problematika nazionala eskola-eremuan, eta Boliviako Estatu Plurinazionalak eta Hezkuntza Ministerioak horri buruz egiten dituzten ahaleginak, proiektuak emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioari, arretari eta babesari buruzko araudiaren eraginkortasunean laguntzea du helburu, batez ere eskola-eremuan; izan ere, lehen faseko esku-hartzean ikasleen prestakuntza landu da. Bigarren fase honetan proiektua maila guztietarako lehen eta bigarren hezkuntzatara zabaltzea eskatu dute. Gainera zuzendaritzako langileekin eta irakasleekin inplikazioa eta parte-hartzea sustatuz, eragina eginez, kurrikulum-edukietan genero eta eskola eremuko indarkeria prebenitzeko gaiari sarbidea eman nahi da.

Kokapena

Pocoata eta Colquechaca udalerriak

Tokiko bazkidea

IPTK (Tomas Katari Institutu Politeknikoa)

Helburuak

Helburu orokorra: Emakume, haur eta nerabeenganako indarkeria eta gizarte-bazterketa murrizten laguntzea, Pocoata eta Colquechaca udalerrietan gizarte baketsu, inklusibo eta iraunkorrak eraikiz.

Helburu espezifikoa: Pocoata eta Colquechaca udalerrietako Ikastetxetako ikasle diren emakumeen, haurren eta nerabeen indarkeriarik gabeko bizitzarako eskubidea gauzatzea, tokiko eragile publiko eta pribatuekin modu artikulatuan, genero-indarkeria prebenitzeko eta artatzeko eta gizarte ekitatibo, baketsu eta jasangarriak eraikitzeko politika publikoetan eragina eginez.

Biztanleria

(2.924 emakume eta 3.102 gizon)

Proiektuaren iraupena

Aurrekontua

Finantzazioa

TAU, Bizkaiko Aldundia (119.967€)

Jarduerak:

  • Pocoata eta Colquechaca udalerrietako Ikastetxetan emakumeen aurkako indarkeriaren eta eskola-indarkeriaren egoerari buruzko informazioa sistematizatzea.
  • Hezkuntza-agintarientzako, irakasleentzako eta administrazio-agintarientzako tailerrak garatzea: 1) Indarkeriaren prebentzioa, eskola-bizikidetza genero-berdintasunarekin, ibilbide-orriak eraikitzea 2) Sexu- eta ugalketa-osasuna 3) Alkoholismoa eta droga-mendekotasuna.
  • Ikasleekin informazio-saioak egitea, indarkeriatik nola aitortu eta babestu jakiteko, eta eskolako bizikidetzari buruzko barne-erregelamenduak aplikatzeko.
  • Defendatzaileak diren familiako gurasoentzako prestakuntza-tailerrak aukeratzea eta garatzea, emakumeen aurkako indarkeria-mota ororen aurka.
  • Indarkeria mota ororen aurkako babes-martxak, nekazarien eta indigenen gizarte-erakundeen eta Ikastetxeen parte-hartzearekin.