Natura-ondasun komunen kudeaketa eta erabilera jasangarria indartzea, Pocoatan klima-aldaketak elikadura-segurtasunerako dituen arriskuak murrizteko (II. fasea)

Bolivia

Justifikazio

Pocoatako udalerriak, INE erroldaren arabera, % 91,6an ditu ase gabeko oinarrizko beharrak, 0,329ko GGIarekin, eta argi eta garbi erakusten du giza baliabidearen narriadura larria, batez ere 5 urtetik beherako haurrena, haurdunaldian eta adin emankorrean dauden emakumeena, arrazoi nagusietako bat elikagai-segurtasunik eza izanik, non haien elikaduraren kalitateak ez dituen betetzen urte bakoitzeko gomendatzen diren gutxieneko baldintzak.

Nekazari familia horien elikadura tokiko ekoizpenaren % 90ean dago, eta hori bera ez da nahikoa, nekazarien familien ustiapen irrazionalaren ondorioz baliabide naturalak pixkanaka hondatzen ari direlako, klima-aldaketaren eraginez nekazaritza eta abeltzaintzako ekoizpen txikia eragiten duelako.

Kokapena

Pocoata udalerria, Potosí/Provincia Chayanta, Bolivia.

Tokiko bazkidea

IPTK (Instituto Politécnico Tomás Katari)

Helburuak

Helburu orokorra: Pocoatako landa-eremuko biztanleen pobrezia-egoera eta gizarte-bazterketa murrizten eta garapen jasangarria lortzen laguntzea.

Helburu espezifikoa: Pocoatako udalerriko komunitate pobreetan klima-aldaketari aurre egiteko eta ingurumena babesteko bizimodu erresilienteak garatzea, aukera-berdintasunarekin, eskubideekin eta ingurumen-iraunkortasunarekin.

Biztanleria protagonista

12 familia biltzaile, 1.000 ikasle eta 100 irakasle.

Proiektuaren iraupena

 

 

Aurrekontu

Finantziazio

TAU, Nafarroako Gobernua (89.983,43 €), Ay. Irun (11.439,63 €)

Jarduerak:

 • Laboreak, barazkiak eta fruta-arbolak ekoiztea, teknologia agroekologikoa erabiliz.
 • Ardi-aziendaren eta oilo erruleen maneiua.
 • Zainketen ekonomiari buruzko diagnostikoa eta sozializazio-tailerrak.
 • Ekoizle indigenak trebatzeko tailerrak arriskuen kudeaketan, arintzeko neurrietan eta klima-aldaketaren ondorioetara egokitzeko neurrietan.
 • Arintze- eta klima-aldaketaren ondorioetara egokitze-praktikak (gordailuak, sukaldeak, mintegiak eta familiako iragazkiak).
 • Arriskuak kudeatzeko herri-planak eta familia-planak egitea.
 • Elikadura-praktika nutrizional komunalak.
 • Esperientziak trukatzea.
 • Emakumeak eta gizonak gaitzeko tailerrak lidergoan.
 • Nekazarien gizarte-erakundeei etengabeko aholkularitza teknikoa ematea.
 • Klima-aldaketak osasunean, nekazaritza eta abeltzaintzako ekoizpenean eta arriskuen kudeaketan dituen eraginei buruzko elkarrizketarako eta analisirako gune iraunkorrak sortzea, tokiko eragileen arteko partaidetza eta harremanekin.
 • Klima-aldaketari eta arriskuen kudeaketari buruzko proposamenak egitea.
 • Jingleak, klima-aldaketari buruzko iragarki erradialak, arrisku-kudeaketa, bizitza-aukerak, ingurumena, elikagaien segurtasuna eta eskubideak zabaltzea.
 • Bizi-eredu alternatiboei eta klima-aldaketaren inpaktuei buruzko idatzizko argitalpen-materiala egitea eta inprimatzea.
 • Mikroprograma erradialetan parte hartzea.