Haur-desgaitasunaren prebentzioa, detekzioa eta tratamendu goiztiarra Sareko lanetik - II. fasea

Bolivia

Justifikazioa

XXI. mendeko bigarren hamarkadan, Bolivian ezintasunen bat duten pertsona gehienek gehiegizko diskriminazioa jasaten jarraitzen dute, eta horrek urratu egiten du beren giza eskubide guztiak betetzea, baita bizitzeko eskubide bera ere. Diskriminazioa eta bizi-baldintza duinak lortzeko aukerak murriztea hainbat faktorek oztopatzen dute, ia guztiak gizarte-, ekonomia- eta kultura-arlokoak. Desgaitasunen bat duten pobrezien elkarteak sinergia negatiboa sortzen du, eta, horren ondorioz, askoz ere ahulagoak dira pobrezia pairatzen dutenak, eta bazterkeria anitzeko edo muturreko bazterkeria-egoerak eragiten dituzte. Egoera tragiko honetan sakontzen dute, halaber, desgaitasuna ezkutatu eta ezkutatu beharreko zerbait lotsagarritzat jotzen duten faktore kulturalek.

Arreta goiztiarreko programa garatzean dagoen zailtasunetako bat da profesional gutxi gaituta daudela programa horiek eraginkortasun-berme minimoekin gauzatzeko, baliabide ekonomiko gutxien dituzten familientzat eskuraezinak diren kostu ekonomikoak, diru-laguntzaren edo laguntzaren bat ez badute eta baliabide espezializatuak eskuratzeko adina berandu badute. Horrek esan nahi du lehenbailehen esku hartu ahal izateko, detekzio goiztiarreko programa eraginkorrak abiarazi behar direla.

Esku hartzea ahalik eta goiztiarren bada ere, ez da urritasuna duten haurrek beren bizi-baldintzak hobetzeko behar duten gauza bakarra. Haien trebetasunetan esku hartu ahal izateaz gain, ahaleginak egin beharko dira gizarte-mailan, haien familietan, auzoetan, komunitateetan eta, jakina, hezkuntza-mailan gizarteratzeko ahalik eta aukera gehien emango dizkieten ingurune eta testuinguru soziokulturalak eraldatzeko eta babesa emateko.

Kokapena

Cochabamba

Tokiko bazkidea

Arquidiocesana San Lucas Fundazioa

Helburuak

Helburu orokorra: Cochabamba saileko ezintasunak dituzten haurren bizi baldintzak hobetzea.

Helburu espezifikoa: desgaitasuna duten haurren gizarteratzea eta familia-inklusioa areagotzea, trebetasunak garatuz eta laguntza-sare sozialak sortuz.

Protagonistak

(Emakumeak, gizonak eta haurrak)

Proiektuaren iraupena

Aurrekontua

Aurrekontua

TAUfundazioa, Ay. Iruñea eta San Lucas Fundazioa

Jarduerak:

 • RBCko talde adituari eustea.
 • Erakunde arteko hitzarmenak egitea eta sinatzea.
 • RBCko sustatzaile, ikasle eta profesionalentzako gaikuntza-materialak eguneratzea.
 • Udalerriko desgaitasun mota desberdinak dituzten biztanleen errolda eguneratzea eta zabaltzea hegoaldeko erkidego berrietan.
 • Sindikatuen gaikuntza eta sentsibilizazioa.
 • Osasun integraleko sustatzaileak gaitzea, gizarte-erantzukizuneko espezialitatearekin.
 • Emakume-taldeak gaitzea.
 • Ikastetxeak gaitzea (urtean 3 tailer, 2 ordukoak)
 • Haurrak gaitzea, BBOko espezialitateko sustatzaileekin.
 • Desgaitasunaren detekzio goiztiarrean espezializatutako tokiko kontrol medikoa.
 • Desgaitasun-zantzuak dituzten komunitateetako 200 haurren azterketa espezializatua (0 eta 6 urte bitartekoak).
 • 50 haur desgaituren (0 eta 6 urte bitartekoak) espezialisten kontsulta, tratamenduak eta errehabilitazioa.
 • Familia eta eskola birgaitzea eta gizarteratzea. Soziala. 50 haur desgaituenak (0 eta 6 urte bitartekoak)
 • Birgaitzeko landa-zentroa.
 • Etxea eta komunitatea desgaitasuna duen haurrarentzat egokitzea.