Haur-desgaitasunaren prebentzioa, detekzioa eta tratamendu goiztiarra, desgaitasuna duten haurrak babesteko/gizarteratzeko sareko lanetik

Bolivia

Justifikazioa

XXI. mendeko bigarren hamarkadan, Bolivian ezintasunen bat duten pertsona gehienek gehiegizko diskriminazioa jasaten jarraitzen dute, eta horrek beren giza eskubide guztiak betetzea urratzen du, baita bizitzeko eskubide bera ere. Desgaitasunen bat duten pobrezien elkartzeak sinergia negatiboa sortzen du, eta, horren ondorioz, askoz ere ahulagoak dira pobrezia pairatzen dutenak, eta hainbat bazterketa-egoera edo muturreko bazterkeria eragiten dituzte. Desgaitasuna eragiten duten alterazio guztiak saihestezinak ez direnez, nazioartean aho batez onartzen da desgaitasunaren murrizketa handiagoa dela hura garatzeko edozein motatako zailtasunak dituzten haurrekin esku hartzen hasi aurretik. Horregatik, desgaitasuna saihestu ezin izan zaien haurrek arreta goiztiarreko programak eskuratu ahal izango dituzte lehenbailehen, garapen-arazoen eragin negatiboa ahalik eta gehien murrizteko.

Kokapena

Probintzia: Chapare, Colomi Udalerria, Villa Tunari; Probintzia: Certado, Cercado Zona Sud Udalerria, 9. barrutia; Probintzia: Esteba Arze, Arbieto Udalerria (Cochambamba departamentua)

Tokiko bazkidea

San Lucas Fundazioa

Helburuak

Helburu orokorra: Cochabamba departamenduko desgaitasunen bat duten haurren bizi-baldintzak hobetzea

Helburu espezifikoa:

 • Pobrezia larrian dauden haurren lanketa goiztiarra, integrala eta diziplina anitzekoa;
 • Haurren desgaitasunari buruzko prebentzioa, kontzientziazioa, gaikuntza eta familia- eta komunitate-sentsibilizazioa
 • Sare-lana, desgaitasuna duten haurrak eta haien familiak babesteko eta gizarteratzeko.

Protagonistak

(Gizonak, emakumeak eta haurrak)

Proiektuaren iraupena

Aurrekontua

Finantzaketa

Ay. Iruñea (34.844 €), TAUfundazioa (18.305 €) eta gainerako tokiko ekarpenak.

Jarduerak:

 • Komunitatean oinarritutako errehabilitazioan aditua den giza talde tekniko bat osatzea
 • OTB (Oinarrizko Lurralde Erakundeak) erakundeekiko bisitak eta sentsibilizazio-topaketak (hitzarmenak sinatzeko),
 • RBCko prestakuntza, sentsibilizazio eta hedapenerako materialak eta ekipamenduak egitea eta erostea. Cuñas radiales eta Spot egingo dira tokiko telebistarako
 • Erkidegoko 15 sindikatuak prebentzioan eta desgaitasunari buruzko lege-araudian gaitzea. 2 tailer 15 sindikatuetako bakoitzeko.
 • Osasun integraleko 15 sustatzaile gaitzea (bat erkidego bakoitzeko), eta espezialitatea RBC eta prebentzioan eta DCP detekzioan
 • 15 emakume-talderi gaitasuna ematea desgaitasuna prebenitzeko eta detektatzeko. 375 emakume gaituko dira egun erdiko 3 tailerretan.
 • Desgaitasunen prebentzioan, detekzioan eta inklusioan 11 eskola-gunetan gaitzea.
 • 15 komunitateetako 200 haur prestatzea prebentzioan eta IPDen inklusioan
 • Komunitateetako biztanle desgaituen errolda egitea.
 • 15 komunitateetan desgaitasuna goiz detektatzeko kontrol medikoa.
 • Hautemandako 200 haur desgaituren balorazio espezializatua
 • Esku-hartze espezializatua (tratamenduak, errehabilitazioa …) desgaitasuna duten 50 haurrekin.
 • RBC oinarri hartuta, 50 haur ezgaituren eskola eta gizarte inklusioa.