Genero indarkeriarik eta diskriminaziorik gabeko komunitateak sustatuz, Chayanta probintzian, Potosí

Bolivia

Justifikazioa

Bolivian, emakumeen% 26 indarkeria fisikoaren biktima izan dira, 2017ko Boliviako Emakumeen Aurkako Indarkeriaren Egoerari buruzko Hautemateei buruzko Bigarren Inkesta Nazionalaren txostenaren arabera. Lehentasunezko Arretako Biktimetan Espezializatutako Fiskaltzaren (FEVAP) datuen arabera, 2017an 2.786 kasu artatu ziren, eta 2018an 28 emakume aurkeztu ziren feminizidioaren biktima eta 4.674 familia-indarkeria kasu.

Chayanta probintzian indarkeria kasuak identifikatuta daude, eta bertako biztanleek emakumeen aurkako indarkeria mota desberdinei arreta emateko eskatu zuten.

Kokapena

Chayantako probintzia (Bolivia)

Tokiko bazkidea

IPTK (Tomas Katari Institutu Politeknikoa)

Helburuak

Helburu orokorra: Chayanta probintzian gizarte baketsuak eta inklusiboak eraikitzen laguntzea, emakumeen eta haurren aurkako indarkeria murrizte aldera, indarkeriarik gabeko bizitza gauzatze aldera, betiere haien eskubideak, kultura-nortasunaren errespetua eta ingurumena baliatuz.

Helburu espezifikoa: Chayanta probintziako emakumeen parte-hartzea eta inplikazioa lortzea, indarkeriarik gabeko bizitza izateko eskubidea gauzatzeko; bizitza-sistema jasangarriak eta Chayanta probintziako politika publikoetan eragitea.

Biztanleria protagonista

(5.324 emakume eta 5.208 gizon)

Proiektuaren iraupena

Aurrekontua

Finantzazioa

TAU, Bizkaiko Foru Aldundia (119.999,00 €)

Jarduerak:

 • Emakumeei gaikuntza-ekitaldietarako deialdia egitea.
 • Gaikuntza-materiala eguneratzea.
 • Emakumeak garapen pertsonalean eta autoestimuan parte hartzen trebatzeko tailerrak, indarkeriarik gabeko bizitza izateko eskubidea, legeria nazionala, genero-identitatea eta hezkuntza afektibo-sexuala.
 • Emakumeen eskubideak defendatzeko azterketa- eta hausnarketa-guneak.
 • Emakumeak trebatzeko ekitaldien jarraipena.
 • Emakumeen elkarteei, nekazarien gizarte-erakundeei, osasun-zentroei eta Defentsa Bulegoari (SLIM) laguntza eta aholkularitza teknikoa ematea, genero-indarkeria prebenitzeko.
 • Emakume-erakundeak, nekazarien gizarte-erakundeak, osasun-zentroak, emakumeen eskubideei buruzko defentsa-bulegoak indarkeriarik gabeko bizitzara indartzeko tailerrak, Ama Lurraren Legea.
 • Indarkeriatik nola aitortu eta babestu jakiteko informazio-saioak ikasleekin.
 • Genero-indarkeriaren prebentzioan eta eskola-bizikidetzan genero-berdintasunez trebatzeko tailerrak eta ikasle-batzordeak hautatzea.
 • Indarkeriarik gabeko bizitza izateko emakumeen eskubideen gaian dramatikoak diren bazkideen elkargoen arteko lehiaketak.
 • Antzerki-aurkezpenak udalerrietako ikastetxeetan eta herrigunean.
 • Adela indarkeria-egoeran dauden emakumeen prebentziorako eta arretarako eredua OMISetan ezartzea.
 • Erakundearteko topaketa, genero-indarkeriaren aurkako ekintza-planak egiteko.
 • Indarkeriarik gabeko bizitza izateko eskubidearen aldeko ikasleen mobilizazioak.
 • Koordinazio-bilerak udal-agintariekin, Chayanta probintziako mankomunitatearekin, defentsa-erakundeekin, emakume-erakundeekin eta osasun-zentroekin, genero-indarkeriako kasuak prebenitzeko, salatzeko eta artatzeko.
 • Udal-agintariekin, Chayanta probintziako mankomunitatearekin, defentsa-erakundeekin, emakumeen erakundeekin eta osasun-zentroekin partaidetza-saioak egitea, 348 Legea eta Ama Lurraren Legea betetzeko proposamenak eta ekintza-planak egiteko.
 • Proposamenak udal-agintariei aurkeztea, urteko planetan txerta ditzaten.
 • Jingle erradialak egitea eta zabaltzea indarkeriarik gabeko bizitza izateko eskubidean.
 • Indarkeriarik gabeko bizitza izateko eskubideari buruzko zabalkunderako eta kontzientziaziorako mikroprograma erradialak garatzea.