Ravelo eta Ocuri udalerrietan emakume indigenek eta ikasleek indarkeriarik eta diskriminaziorik gabeko bizitza izateko duten eskubidea sustatuz

Bolivia

Justifikazioa

Koordinatzailearen datuen arabera Boliviako emakumea 2016ko kudeaketan emakumeen aurkako 104 feminizidio aurkeztu ziren. Informazio Zentroaren arabera eta Emakumearen Garapenerako Zentroa (CIDEM), 2013ko martxoa eta 2015eko urria bitartean, 270 feminizidio jakinarazi ziren Bolivian, eta horietatik 24k soilik izan zuten kondena-epaia; gainerakoek, berriz, ikerketa-fasean jarraitzen dute. La Paz (ipar-mendebaldea) (28), Cochabamba (erdialdea) (27) eta Santa Cruz (ekialdea) (21) izan ziren bikotekideen edo bikotekide ohien esku hildako gehienak, eta Potosi (hegoaldea), berriz, 8. Oruron (hego-mendebaldea) 6 feminizidio erregistratu ziren, Chuquisacan (hegoaldea) 5, Tarijan (hegoaldea) 5, Benin (ipar-ekialdea) 3 eta Pandon (iparraldea) 1. (Iturria: Emakumearen Koordinakundearen Emakumearen Informazio eta Garapenerako Zentroa, 2015).

Herrialdean lortu diren emakumeen aurkako indarkeriari buruzko datuak (feminizidioak) direla eta, gizarte zibileko erakundeek eskatu diete gobernu nazionalari eta gobernazio eta udalerriei alerta nazionala ezar dezatela ekintzak bultzatzeko, baliabide gehiago bideratzeko eta emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako borrokari hobeto aurre egiteko neurriak hartzeko, feminizidioaren gaian bereziki.

Ravelo eta Ocuri udalerrien errealitatearen ezaugarrietako bat da emakumea diskriminatzea familiaren, komunitatearen eta gizarteko gainerako erakunde pribatu eta publikoen barruan (adibidez, eskola, eliza, osasun-zentroak eta komunikabideak) emakumea izateagatik, indigena izateagatik eta pobrea izateagatik.

Kokapena

Potosi departamentua, Bolivia

Tokiko bazkidea

IPTK (Tomas Katari Institutu Politeknikoa)

Helburuak

Helburu orokorra: Generoen arteko berdintasuna lortzen eta haurren, nerabeen eta emakumeen arteko indarkeria murrizten laguntzea, hezkuntza inklusibo eta ekitatibo baten bidez, indarkeriarik gabeko bizitza izateko eskubidea bermatzen eta gauzatzen duten emakume-erakundeen parte-hartzearekin, ekitaterik ezaren eta gizarte-bazterkeriaren arrakalak murriztuz.

Helburu espezifikoa: emakumeen, nerabeen eta haurren artean indarkeriarik gabeko bizitza izateko eskubidea gauzatzea, hura prebenitzen eta artatzen duen hezkuntzarekin artikulatuz, Ravelo eta Ocuri udalerrietako tokiko aktoreen parte-hartzearekin eta inplikazioarekin.

Biztanleria protagonista

(303 emakume eta 207 gizon)

Proiektuaren iraupena

Aurrekontua

Finantzazioa

TAU, Kantabriako Gobernua (119.999,79 €)

Jarduerak:

  • Emakume liderrak prestatzea, beren eskubideak ezagutu ditzaten, beren autoestimua hobetu dezaten eta beren eskubideak baliatzeko eta indarkeriarik gabeko bizitza bat izateko proposamenarekin eragin dezaten.

  • Emakumeen ekoizpen-elkarteak indartzea beren ekoizpen-unitateetan (ehunak, brodatuak, okindegia), ekoizpen-kalitatean eta merkaturatze-mekanismoetan, baliabide ekonomikoak sortzeko, erabiltzeko eta kontrolatzeko, eta, horri esker, bikotekidearekiko mendekotasun ekonomikoa murriztu eta beren eskubideen aurkako indarkeriaren biktima izatetik atera ahal izango dira.

  • Bigarren hezkuntzako ikasleekin lan egitea, landa-eremuko emakumeekin eta gizonekin, prestakuntza jaso dezaten, ikasle-batzordeetan antola daitezen, emakumeen aurkako indarkeria prebenitzeko eta genero-berdintasunez bizitzeko konpromisoa har dezaten eta mobilizatu daitezen.

  • Irakasleei (irakasleak eta administrazioko plantoa) zuzendutako lana.

  • MLIKak indartzea, eta, aldi berean, ikastetxeen eta MLIKen arteko artikulazio-proposamenak egitea. Proposamen horiek udal-gobernuei eta Hezkuntza Ministerioari aurkeztuko zaizkie, instituzionalizatzeko eta araudia betetzen laguntzeko.