Nor gara

ELKARTASUNA ETA LANKIDETZA IPARRALDEAN/HEGOALDEAN

Nola lagundu

kontaktu

Fundación TAU Fundazioa

TAU Fundazioa frantziskotarren konpromisoa da Iparraldeko eta Hegoaldeko Elkartasun eta Lankidetzaren alde. Mundu bidezkoago eta anaiago bat eraikitzeko ahalegin komuna.

Hainbat herrialdetan gaude, eta bidegabekeria eta desberdintasun errealitateen aurrean sentikorrak diren beste pertsona batzuekin elkarlanean ari gara. Kolaboratzaile guztiek dute erreferentziatzat Asisko Frantziskoren izateko eta egoteko estiloa, batez ere botererik eta baliabiderik gabeko gizonei eta emakumeei elkartasuna eta lankidetza praktikatzeko orduan.

Nahi dugu …

DENOK FAMILIA ETA BERDINAK GARELA IKUSARAZTEA; ESKUBIDE BERBEREKIN, ARRAZA, HIZKUNTZA, ERLIJIO EDO IDEOLOGIA ANIZTASUNETIK HARATAGO.

DAUDEN BIDEGABEKERIA-EGOERAK HOBETZEKO ETA ALDATZEKO EKINTZAK ETA PROIEKTUAK GARATZEA.

JUSTIZIA SOLIDARIOA LORTZEKO ERANTZUNKIDEAK IZATEA BORONDATE ONEKO PERTSONA OROREKIN BATERA. GURE HONDAR ALEA ERE EKARRI NAHI DUGU FRANTZISKOTARREN BIZITZA AUKERATIK.

GIZA GARAPENAK GURE GARAIAN PLANTEATZEN JARRAITZEN DITUEN ERRONKEI ERANTZUTEA, BETIERE GURE GAITASUNEN ARABERA.

Misioa

Gure misioa lau ardatzetan oinarritzen da, eta ardatz horiek biltzen dituzte egiten ditugun jarduerak.

Horizonte zabal baten pean, gure lana bertan gauden tokietan bizi diren pertsona eta errealitateetara egokitzen saiatzen gara. Gauza txikiek aurrera egiteko, dinamika berriak sortzeko eta eguneroko egoerak aldatzeko aukera ematen dutela uste dugu.

Resultados del proyecto en Ckochas – Bolivia financiado por Ay. Donostia

Lan egiten dugu …

PERTSONEN ETA HERRIEN AURRERABIDERAKO ELKARTASUNA ETA LANKIDETZA GARATZEA, GIZARTEEN ETA KOMUNITATEEN ARTEAN ERREALITATE BIDEZKOAGOAK ETA GIZATIARRAGOAK ERAIKITZEKO.

POBREZIAREN ETA BAZTERKETAREN AURKAKO SENTSIBILIZAZIOA ETA KONPROMISO SOZIALA SUSTATZEA, HORIEK SORTZEN DITUZTEN ARRAZOIEN AURKA ETA HORIEN ONDORIOEN AURKA EGITEN SAIATUZ.

GARAPEN IRAUNKORRA BULTZATZEA, HERRIEN ETA HERRITARREN NORTASUNA ETA KULTURA ERRESPETATUKO DITUENA, DIMENTSIO EKOLOGIKOA ETA INGURUMENAREKIKO ERRESPETUA BULTZATUZ.

BIZIMODU DUINAK SUSTATZEA PERTSONEN ETA HERRIEN ARTEKO ELKARREKIKOTASUN, BERDINTASUN ETA ANAITASUN ARDURATSUAN, ASISKO FRANTZISKOREN EREDUAN OINARRITUTA.

Balioak

Elkartasunak eta Lankidetzak aurpegi eta egiteko modu asko dituzte; horregatik, gure balioak zein diren argi eta garbi esatea gustatzen zaigu:

  • Elkartasuna: errealitate bidezkoago eta gizatiarrago bat sortzeko konpromisoa hartzen dugu, herritar arduratsuak izan gaitezen, gizartea eraldatzeko eta pobretu eta/edo baztertutako herrien bizi-baldintzak hobetzeko ahaleginean tematuta, pertsona eta herri gisa dituzten eskubide eta betebeharrak erabat gauzatzea bilatuz.

  • Lankidetza: hegoaldeko tokiko eragile, talde sozial eta bazkide guztiekin berdintasunezko harremanak ezartzea, bizitza hobetzeko helburu komunak lortzeko eta ekintzan antolatzeko

  • Ikuspegi integrala: garapen jasangarriko prozesu eta jarduketa guztiei zeharkako planteamendua aplikatuz, genero-ikuspegia, kulturartekotasuna, ingurumena, parte-hartzea, pertsonak, taldeak eta gizarte zibila indartzea, jasangarritasuna, gaitasunak sortzea, eragin politikoa, etab.

  • Garapenerako eta Gizarte Eraldaketarako Hezkuntza: bereziki, hemen Iparraldean bizi garen testuinguruan eta errealitatean, jakin badakigulako ikasi egin behar dugula eta aldatu egin behar dugula gure bizimodua, guretzat ere jasangarria ez dena.

Irizpideak

Berdintasuna

Errespetuzko, elkarrizketako, adostasuneko eta elkarrekikotasuneko harreman arduratsuak; jakinda pertsona guztiak garela protagonista eta laguntzaile/lagun, prozesuan dauden talde gisa.

R

Eraginkortasuna

Elkartasuna eta Lankidetza Hezkuntza eta Sentsibilizazio jarduerekin konbinatuz, salaketa eta presio politikoa; egoera, leku eta une bakoitzaren bideragarritasuna oso kontuan hartuz beti.

Koordinazioa

Estrategia bateratuak eta eragin politikoa indartuz desberdintasun-egoerei, pobretzeari, giza eskubideak urratzeari eta abarri aurre egiteko.

Parte hartzea

Beste erakunde eta plataforma zibiko batzuekiko harremanean eta elkarlanean prozesu demokratikoak bilatzen dituen adostasunetik talde-lana sustatuz.

GARDENTASUNA

GGKEen koordinatzaileen jokabide-kodeetan, Erantzukizun Zibil Korporatiboan eta abarretan planteatutako jardunbide egokien printzipioetan oinarrituta lan eginez.

Profesionaltasuna

Ahal den maila guztietan lan eraginkorra, efizientea eta kalitatezkoa eginez, bere jarduera eta zeregin guztietan parametro profesionalak txertatuz.

Autonomia

Inongo talde sozial, erlijioso, politiko edo ekonomikoren menpekotasunik izan gabe.

EMAKUMEAK GARAPEN PROIEKTUETAN

Elkartasun eta Lankidetza urte hauetan, emakume eta garapen arloko proiektu espezifikoetan protagonista izan diren emakumeen kopurua da.

LAGUNTZAILEAK

TAUfundazioarekin hainbat modutan lan egiten duten pertsonak dira (ekonomikoki, sentsibilizazio eta mobilizazio jardueretan, urteko kanpainetarako materialak prestatzen, aldizkarietako artikuluak eta abar).

SAREETAN ETA PARTZUERGOETAN PARTE HARTZEA

Hainbat dira aliantzak eta partaidetza beste GGKE eta Gizarte Mugimendu batzuekin, Frantziskotar Erakundeekin, Afrikarekin eta Ekonomia Alternatibo eta Solidarioarekin Estatuko egoitzak ditugun eremu diferenteetan.

JASOTAKO DIRU-LAGUNTZA PUBLIKOAK

Diru-laguntza publikoak, hasiera batean, gobernu autonomikoek, udalek eta foru-aldundiek ematen dituzte.

LANKIDETZAN ARITZEN GAREN HERRIALDEAK

2005etik lanean jarraitzen dugun edo lan egin dugun herrialdeak honako hauek dira: Bolivia, Dominikar Errepublika, Paraguai, El Salvador, Maroko, R.D.Kongo, Burkina Faso …

PRODUKZIO-PROIEKTUAK

Batez ere Bolivian eta El Salvadorren baita ere Marokon eta Palestinan

OSASUN-PROIEKTUAK

Izan ere, giza eskubide hori gabe ezinezkoa da inorentzat garapen iraunkorrik planteatzea.

HEZKUNTZA-PROIEKTUAK

Elkarlanean aritzen garen herrialde guztietan beti daude hezkuntza proiektuak, pertsonen eta herrien garapenerako garrantzitsua dela uste dugulako.

Memoriak

2023

2022

2021

2020

Kontaktu