Natura-ondasun komunen kudeaketa eta erabilera jasangarria indartzea, Pocoatan klima-aldaketak elikadura-segurtasunerako dituen arriskuak murrizteko (II. fasea)

Bolivia

Justifikazioa

INE erroldaren arabera, Pocoatako udalerriak% 91,6ko oinarrizko behar asegabeak ditu, GGIa 0,329 izanik, eta horrek argi erakusten du giza baliabidearen narriadura larria, batez ere 5 urtetik beherako haurrena, haurdun dauden emakumeena eta ugalkortasun-adinean dauden emakumeena, arrazoi nagusietako bat elikadura-segurtasunik eza izanik, non elikaduraren kalitateak ez dituen betetzen gomendatutako gutxieneko eskakizunak; per diru-sarrera.

Nekazari familia horien elikadura bertako ekoizpenaren% 90en mende dago, eta ez da nahikoa, bertako baliabide naturalak pixkanaka hondatzen ari direlako, nekazarien familien ustiapen irrazional baten ondorioz, klima-aldaketaren ondorioengatik, nekazaritza eta abeltzaintzako ekoizpen txikia eragiten baitu.

Kokapena

Pocoata udalerria, Potosí/Chayanta probintzia, Bolivia.

Tokiko bazkidea.

IPTK (Tomas Katari Institutu Politeknikoa)

Helburuak

Helburu orokorra: Pocoata udalerriko landa-biztanleriaren garapen jasangarria eta pobrezia- eta gizarte-bazterketako egoera murrizten laguntzea.

Helburu espezifikoa: Pocoata udalerriko komunitate txiroetan, klima-aldaketaren aurrean, bizi-aukera erresilenteak garatzea eta ingurumena zaintzea, aukera-berdintasunez, eskubidez eta ingurumen-iraunkortasunez.

Biztanleria protagonista

220 familia zuzen (217 emakume eta 210 gizon), 20 udal- eta sindikatu-agintari, eta 230 familia zeharka (227 emakume eta 222 gizon).

Proiektuaren iraupena

Aurrekontua

Finantzazioa

TAU, Nafarroako Gobernua (89.983,43 €), Ay. Irún (11.439,63€)

Jarduerak:

 • Laboreen, barazkien eta fruta-arbolen ekoizpena teknologia agroekologikoarekin.
 • Ardi-aziendaren eta oilo erruleen maneiua.
 • Zaintzen ekonomiari eta sozializazio-tailerrei buruzko diagnostikoa.
 • Ekoizle indigenak gaitzeko tailerrak arriskuen kudeaketan, arintze-neurrietan eta klima-aldaketaren ondorioetara egokitzean.
 • Klima-aldaketaren ondorioak arintzeko eta horietara egokitzeko praktikak (gordailuak, sukaldeak, mintegiak eta familia-iragazkiak).
 • Arriskuak kudeatzeko plan komunalak eta familiarrak egitea.
 • Elikadura-praktika nutrizional komunalak.
 • Esperientziak trukatzea
 • Emakumeak eta gizonak lidergoan trebatzeko tailerrak.
 • Nekazarien gizarte-erakundeentzako etengabeko aholkularitza teknikoa.
 • Klima-aldaketak osasunean, nekazaritza eta abeltzaintzako ekoizpenean eta arriskuen kudeaketan duen eraginari buruzko elkarrizketarako eta analisirako espazio iraunkorrak sortzea, tokiko eragileen arteko partaidetzarekin eta harremanarekin.
 • Klima-aldaketari eta arriskuen kudeaketari buruzko proposamenak egitea.
 • Jingleak, klima-aldaketari buruzko iragarki erradialak, arrisku-kudeaketa, bizitza-alternatibak, ingurumena, elikagaien segurtasuna eta eskubideak zabaltzea.
 • Bizi-eredu alternatiboei eta klima-aldaketaren eraginei buruzko idatzizko argitalpen-materiala egitea eta inprimatzea.
 • Mikroprograma erradialetan parte hartzea.