Emakume nekazarien antolakuntza eta ekoizpena indartzea Colquechaca udalerria II. fasea

Bolivia

Justifikazioa

Colquechaca udalerrian (Potosi departamendua) dauden Surumi eta Guadalupeko 15 komunitateek, 31.000 biztanle baino gehiago dituztenak, Boliviako nekazari indigena txiroenak dituzte, non %97 pobrezian bizi diren. Colquechaca udalerriak Giza Garapenaren Indizerik baxuenetako bat du. Bertako arazo nagusia biztanleria indigenaren pobrezia eta gizarte bazterketa egoera da.

Proposamen berria Ay erakundeak finantzatutako proiektuaren jarraipen eta bigarren fase gisa planteatzen da. 2015ean, eta Potosí departamentuko Colquechaca udalerriko landa-biztanleriaren pobrezia-, desberdintasun- eta bazterketa-egoera modu iraunkorrean murrizten laguntzen du, klima-aldaketari eta hondamendi naturalei aurrea hartzeko/egokitzeko neurriak aintzat hartuta.

Kokapena

Colquechacako udalerria

Tokiko bazkidea

IPTK (Tomas Katari Institutu Politeknikoa)

Helburuak

Helburu orokorra: Colquechaca udalerriko landa-eremuko biztanle indigenen pobrezia eta landa-bazterketa murriztea, haien eskubideak (elikatzeko eskubidea) genero-ekitatez baliatuz.

Helburu espezifikoa: elikadura-segurtasuna sendotzea, Soberania, genero-ekitatea eta ingurumen-jasangarritasuna ikuspegiarekin, Colquechaca udalerriko 15 komunitatetako nekazari indigenen familietan, elikatzeko giza eskubidearen esparruan.

Protagonistak

(203 emakume eta 187 gizon)

Proiektuaren iraupena

Aurrekontua

Finantzaketa

TAU, Ay. Donostia, IPTK, Colquechaca Udalerria

Emaitzen jarduerak:

 • R1: ekoizleek elikagaietarako sarbidea hobetzen dute, nekazaritza-ekoizpena eta -dibertsifikazioa areagotuz, nekazaritza agro-ekologikoa eta elikagai-hezkuntza aplikatuz, emakumeen parte-hartze aktiboa sustatuz.

  A.1.1. Ekoizpen agro-ekologikoko jarduerak planifikatzea, komunitate- eta familia-mailan.

  A.1.2. Ekoizleak nekazaritza-ekoizpen jasangarrian trebatzeko eta indartzeko tailerrak, klima-aldaketara egokitzeko/arintzeko praktikak (gordailuak, prestakuntza-terrazak, iragazketa-zangak, familia-haztegiak, nekazaritza eta basogintza, sukalde hobetuak).

  A.1.3. Teknologia agro-ekologikoa aplikatzea labore tradizionalak, alternatiboak eta dibertsifikatuak ekoizteko (barazkietan eta fruta-arboletan).

  A.1.4. Klima-aldaketa arintzeko eta klima-aldaketara egokitzeko praktikak (gordailuak, prestakuntza-terrazak, iragazketa-zangak, familia-haztegiak, nekazaritza baserria, sukalde hobetuak).

  A.1.5. Egurra aurrezteko sukaldeak eraikitzea.

  A.1.6. Esperientziak trukatzea nekazaritza-ekoizleen artean, emakumeen parte-hartze aktiboarekin.

  A.1.7. Dieta dibertsifikatzeko elikadura-praktikak, familien elikadura-balio handiarekin.

  A.1.8. Elikagaien segurtasunean zainketen ekonomiari buruzko diagnostikoa egitea eta erantzukidetasun-tailerretan sozializatzea, emakumeen eta gizonen parte-hartzearekin.

  R2: nekazarien erakunde ekonomikoek eraldaketa-prozesuak eta merkatuan sartzeko prozesuak hobetzen dituzte, eta plangintza- eta erabaki-eremu publikoetan eragiteko gaitasunak indartzen dituzte.

  A.2.1. Uzta eta uzta ondokoa maneiatzeko gaikuntza, eta transformazio-prozesuak indartzea honako hauetan: arto apiak, arto lagua, eztiaren deribatuak, antzara-apia, antzara-zopa, Kawi, arbel-tostatuak, babak eta porotoak.

  A.2.2. Ekipamendua hobetzea, honako hauek eraldatzeko: arto apiak, arto lagua, eztiaren eratorriak, antzara-apia, antzara-zopa, Kawi, arbel-tostatuak, porotoak.

  A.2.3. Ekoizleen erakundeetako bazkideak gaitzeko eta indartzeko tailerrak, informazioa erabiltzen, enpresa eta enpresen kudeaketa eta negoziazioan, marketinean eta baliabideen palanka-efektuan.

  A.2.4. Negozio-planak egiteko trebakuntza-tailerrak.

  R3: gaitutako emakume-erakundeek, oinarrizko gizarte-erakundeek eta komunitate-erakundeek beren ekoizpen-ekintzailetzak indartzen dituzte, garapen-proposamenak egiten dituzte, politika publikora igotzeko eragina dute eta jarraipena egiten diote elikadura-subiranotasunaren eta genero-berdintasuna duten eskubideen programa publikoen gauzatzeari.

  A3.1. Emakumeen eta komunitateen erakundeak indartzea eta aholkularitza teknikoa ematea, barne-sendotze aldera.

  A3.2. Emakume-, gizarte- eta komunitate-erakundeak antolamendu-kudeaketan trebatzeko eta genero-ekitateari buruzko proposamenak egiteko tailerrak.

  A3.3. Liderrak prestatzeko tailerrak garatzea, herritarrek genero-ikuspegiarekin parte har dezaten.