Genero indarkeriaren aurkako borroka Ckochas udalerrian (Bolivia), genero ikuspegia eta ingurumen iraunkortasuna dituen hezkuntza inklusiboa eta udal kudeaketa indartuz. (II. Fasea)

IPTK

Justifikazioa

Bigarren fase honek jarraipena eman nahi dio emakumeen eta haurren aurkako indarkeria mota oro murrizteari, eta gizarte bidezkoago eta baketsuago bat eraikitzen laguntzen jarraitu nahi du, hezkuntza inklusiboaren, emakumeen erakundeak sendotzearen eta genero-ikuspegia duen udal-kudeaketaren bidez, Ckochas udalerrian.

Kokapena

Ckochas udalerria, Ckochas, Chejchi, Seocochi, Mellena alta eta Keluyo komunitateetan

Tokiko bazkidea

Instituto Politécnico Tomas Katarí (IPTK)

Helburuak

Helburu orokorra: Emakumeen eta haurren aurkako indarkeria mota oro gutxitzen eta Ckochas udalerrian gizarte baketsuagoa eraikitzen laguntzea.

Helburu espezifikoa: Genero-indarkeriarik gabeko bizitza izateko eskubidea sustatzea, hezkuntza inklusiboa sendotuz kulturartekotasunaren eta ingurumen-iraunkortasunaren ikuspegitik, eta Ckochasko hezkuntza-komunitateen, emakume-erakundeen eta agintari publikoen parte-hartze aktiboa bultzatuz, tokiko politika publikoetan lider izateko eta eragiteko gaitasunak indartuz.

Biztanleria

(420 gizon eta 529 emakume).

Proiektuaren iraupena

Aurrekontua

Finantzazioa

TAU eta GFA (100.000€)

Jarduerak:

 • Koordinazio- eta plangintza-bilerak Hezkuntza Unitateekin.
 • Bigarren hezkuntzako ikasleak eskolako eta familiako indarkeria prebenitzeko estrategia berritzaileetan trebatzeko tailerrak.
 • Ikasle-batzorde berriak eta genero-indarkeria prebenitzeko tailerrak hautatzea, ingurumenaren eta kulturen arteko ikuspegiarekin eta haientzako lidergoarekin.
 • Bizikidetzako barne-araudien erabileraren jarraipena eta ebaluazioa egitea, genero-ikuspegia eta eskubideak kontuan hartuta, tartean diren hezkuntza-unitateetan.
 • Pintura- eta antzerki-lehiaketa artistikoak, genero-indarkeria, ingurumena eta kulturartekotasuna ezabatzeko mezuekin
 • Familia-gurasoen parte-hartzea indarkeria-kasuetan salaketak jartzeko prozedurei buruzko tailerretan.
 • Prestakuntza-topaketak hezkuntza-agintariekin eta irakasleekin, genero-indarkeria prebenitzeko metodologia berritzaileetatik eta ludikoetatik, eskolan eta familian.
 • Arreta eta orientazio psikologikoa ematea indarkeriaren biktima diren eta osasun mentaleko arazoak dituzten ikasleei eta haien gurasoei.
 • 2030 Agendari buruzko prestakuntza eta truke birtuala ikuspegi global/lokalarekin (arreta berezia jarriz 5. GJHan: Generoen arteko berdintasuna lortzea eta emakume eta neska guztiak ahalduntzea) Ckochasko 5 Hezkuntza Unitateetako ikasleentzat, EGK/CJEren aholkularitzarekin eta parte-hartzearekin.
 • Erakunde politikoetako emakumeen hautaketa eta Bartolina Sisa matrizea, lider gisa prestatzeko.
 • Hautatutako emakumeentzako prestakuntza-tailerrak: lidergoa, eskubideak (indarkeriarik gabeko bizitza izateko eskubidea), zaintza eta kontrol soziala, gatazken konponketa, bakearen kultura eta antolaketa indartzea, eta genero-ikuspegidun proposamenak egitea.
 • Emakume liderren topaketa, beren eskubideak gizarte-diskriminaziorik gabe defendatzeko bi proposamen egiteko prestatuak, Ckochasen indarkeriaren aurka borrokatzeko sareari emateko.
 • Emakume liderrei laguntzea erakundeetako batzarretan, plangintzaguneetan eta biltzarretan, haien parte-hartzea eta lidergoa sustatzeko eta ziurtatzeko erabakiak hartzerakoan.
 • Emakumeentzako aukera ekonomikoak sustatzea, jantzigintzako, okintzako, artisau-ehungintzako, ekoizpen-kostuetako eta merkaturatze-estrategietako tailer teknikoak hornituz eta garatuz, autonomia ekonomikoa izan dezaten.
 • Emakume liderren parte-hartzea genero-indarkeriarik gabeko bizitza izateko eskubidea defendatzeko mobilizazioetan eta tokiko irratien programetan.
 • Emakumeen erakunde politikoei eta Bartolina Sisa erakunde nagusiari laguntza teknikoa eta legala ematea antolaketa indartzeko, txostenak egiteko, zuzendaritza-mahaiak berrautatzeko eta estatutuak eta erregelamenduak eguneratzeko.
 • Ckochaseko indarkeriaren aurkako Sarearekin (erakunde publikoetako, pribatuetako eta OSCko ordezkariak) plangintza- eta koordinazio-bilerak, Ckochasen genero-indarkeriaren aurka lan egiteko
 • Genero indarkeria prebenitzeko eta ingurumena zaintzeko proposamen parte-hartzaileak egiteko tailerrak, sarean parte hartzen duten eragile publiko eta pribatuekin, eta Sare gisa egindako bi proposamen aurkeztea, Ckochasko Udal Gobernuari aurkeztu beharrekoak, Udal Plangintzan eta aurrekontuan sartzeko.
 • Sareko kideek sentsibilizazio-kanpainan parte hartzea, emakumeek indarkeriarik gabe bizitzeko duten eskubidearen aldeko programa erradialen bidez.
 • Ckochasko Defentsoria eta SLIM erakundeak indartzea, indarkeria-egoeran dauden emakumeentzako prebentzio- eta arreta-eredua aplikatzeari dagokionez.
 •