Emakume antolatuek eta ahaldunduek tokiko genero-politika publikoak egiten parte hartzen dute, nekazaritza-ekologiaren ikuspegitik elikadura-subiranotasuna indartzeko, Aguilaresen, El Paisnalen eta San Pablo Tacachikon

El Salvador

Justifikazioa

Aguilares, El Paísnal eta San Pablo Tacachico udalerrietako kalteberatasun handiaren ondorioz, biztanleria, oro har, eta bereziki emakumeak, askotariko arazoen pean daude, eta arazo horiek arazo nagusi bat sortzen dute emakumeengan: “Antolaketa, partaidetza, eragin eta ekonomia eskubideen urraketa, erabilgarritasun, irisgarritasun, onargarritasun, kalitate, partaidetza eta iraunkortasun kategorietan”. Horregatik, proiektu honetan emakumeen ahalduntzea bultzatu behar dela planteatzen da, emakumeen gaitasun estrategiko-politikoak sendotuz, herri eta udal guneetan modu aktiboan antolatuz eta parte hartuz, eta, horrez gain, tokiko genero-politikak bultzatu behar direla emakumeen eskubideak defendatzeko eta haien ekarpenak ikusarazteko familiaren ekonomiari eta elikadura-segurtasunari eta subiranotasunari, ikuspegi agroekologikoarekin.

Kokapena

Aguilares, El Paisnal eta San Pablo Tacachico

Tokiko bazkidea

CORDES

Helburuak

Helburu orokorra: Emakumeen antolaketa, bizi-kalitatea, ongizatea, segurtasuna eta elikadura-subiranotasuna hobetzea Aguilares, El Paísnal eta San Pablo Tacachico herrietan, El Salvadorren, tokiko politika publiko bidezkoak eta iraunkorrak indartuz. Helburu espezifikoa:Elikadura-segurtasuna eta subiranotasuna hobetzea, Aguilares, El Paísnal eta San Pablo Tacachico ahaldundutako emakumeen eskuetan, nekazaritzako eta abeltzaintzako ekoizpen-sistemak ezarriz, ikuspegi agroekologikoa aintzat hartuta, eta tokiko politika publikoak eguneratuz eta abian jarriz, emakumeek antolaketa indartuz parte har dezaten.

Biztanleria protagonista

(500 emakume eta 200 gizon).

Proiektuaren iraupena

Aurrekontua

Finantzazioa

TAU, Eusko Jaurlaritza (590.904€)

Jarduerak:

 • Proiektuaren sozializazioa
 • Tokiko jarraipen teknikoa
 • Proiektuaren sistematizazioa Proiektuaren kanpo-ebaluazioa
 • Trebakuntzako 100 jardunaldi 300 emakumerekin, generoan, herritarren parte-hartzean, giza eskubideetan eta genero-identitatean, lidergoan, autoestimuan, emakumeen autonomian…
 • Emakumeen lidergoan diplomatua garatzea, 25 emakumerekin
 • Maskulinitate berrietan trebatzeko 8 jardunaldi 200 gizonekin
 • Emakumeen 17 batzorde komunalen prestakuntza eta funtzionamendua (6 San Pablo Tacachikon, 8 El Paísnalen, 3 Aguilaresen). 500 emakumek parte hartu dute.
 • Urteko plangintza operatiboa
 • Emakume-elkarteekin aliantzak ezartzea
 • Lan-plataforma egitea
 • Hiru genero-politika publiko berrikustea, eguneratzea eta abian jartzea, 17 emakume-batzorde komunaletako ordezkarien parte-hartzearekin eta ekarpenekin
 • 14 intzidentzia-jarduera (emakumeen nazioarteko 6 egun; emakumeen aurkako indarkeriarik ezaren nazioarteko 6 egun; landa-eremuko emakumeen 2 egun)
 • Kontuak emateko 6 jarduera (kabildo irekiak), udalekoak (urte eta udalerri bakoitzeko 1)
 • Hileko bilerak
 • Emakumeen eskubideei buruzko sentsibilizazio iraunkorreko programa
 • Antolaketako laguntza teknikoa
 • 48 trebakuntza-jardunaldi 200 emakumerekin, ikuspegi lokal-globaleko elikadura-segurtasun eta -subiranotasunean, oinarrizko aleen eta barazki organikoen ekoizpenean, nekazaritza eta ekologiako erabilerako hegaztien ekoizpenean, nekazaritza eta ekologiako erabilerako txerri-ekoizpenean, biodikudeatzaileen erabileran eta enpresa-kudeaketan
 • Nekazaritza eta abeltzaintzako 200 ekoizpen-sistema jasangarri ezartzea, ingurumenarekin harmonian; nekazaritza eta ekologiako erabilerako txerri-ekoizpeneko 12 granja, nekazaritza-ekologiako erabilerako 10 hegazti-baserri, eta oinarrizko barazki eta ale organikoen 178 ekoizpen-unitate.
 • Ekoizpen- eta merkaturatze-batzorde bat eratzea
 • Batzorde komunalen, ekoizpenaren eta merkaturatzearen arteko nazioarteko topaketa