Langilezaina naiz - Haur desgaituentzako laguntza

Bolivia

Justifikazioa

Cochabamban badira sortu berri diren barrioak eta komunitateak, herri osoko kitxua populazio indigenarekin hiri-miseriako gerrikoak osatzen dituztenak, eta hirira migratu dute etorkizun hobe baten bila. Ez dute edateko urik, ez dago estolderiarik eta komuneko letrinak erabiltzea da ohikoena. Landaredirik ez duten muino periferikoetan kokatuta, lur ezegonkorretan etxebizitza prekarioak eraikitzen joaten dira, euri-jasa masiboen arriskupean. Bere komunitate- eta antolaketa-egitura jaiotzen ari da eta hutsune asko ditu “ahal duenak salba dezala” jarreratik. Haurrak bakarrik egoten dira denbora gehiena, gaizkile-taldeak osatzen dituzte, eta sexualitatearen ariketa goiztiar eta arduragabea egiten dute, abandonatutako abortu eta haurtxoen kopurua handitzen duena.

Beraz, pobrezia-testuinguru horretan bizi diren desgaituak oso kalteberak dira. Gai naiz, “Haurren desgaitasunaren prebentzioa, detekzioa, diagnostikoa, tratamendua eta errehabilitazio goiztiarra, desgaitasunen bat duten haurrak babesteko eta gizarteratzeko sareko lanaren bidez” izeneko proiektuaren jarraipena da. Proiektu hori San Lucas Fundazioak gauzatu du 2013tik gaur arte (4 urteko iraupena) Cochabamba departamentuko pobrezia handiko eremuetan.

Kokapena

Cochabamba

Tokiko bazkidea

San Lucas-FSL Fundazioa

Helburuak

Helburu orokorra: Cochabambako hiri-inguruko eremuan desgaitasuna duten adingabeen bizi-kalitatea hobetzen laguntzea

Helburu espezifikoa: Cochabambako hiri-inguruko eremuan (Arbietoko eta inguraketako udalerriak) desgaitasuna duten haurren inklusio integrala (hezkuntza, osasuna, lana eta gizartea) areagotzea, amak ahalduntzearekin eta tokiko osasun- eta hezkuntza-arloko familien, komunitateen eta erakundeen parte-hartze eraginkorrarekin.

Biztanleria protagonista

(586 emakume eta 464 gizon)

Proiektuaren iraupena

Aurrekontua

Finantzazioa

TAU, Ay. Bergara (6.670€)

Jarduerak:

  • Desgaitasuna duten haurren amak ahalduntzea eta teknikoki prestatzea, lehen faseko esperientziatik abiatuta genero-ikuspegia aplikatuz.
  • Familia Gunea sustatzea eta laguntzea, haurren eskola-inklusioa eta errehabilitazio integraleko programetan parte hartzea lortzeko.
  • Eskola inklusiboak sustatzea eta sortzea, haiek merezi duten berotasun eta kalitatearekin har ditzaten, haien ezaugarriak eta gaitasunak indartuz indarkeriarik gabeko ingurune batean.
  • Hezkuntza-, osasun- eta lan-sistemetarako sarbide ekitatiboa erraztea, desgaitasuna duten biztanleentzako politika publikoak eta programa eraginkorrak errealitate bihurtzeko.
  • Komunitateko laguntza- eta errehabilitazio-zerbitzuen, bokazio-orientazioaren eta lan-kualifikazioaren ahalduntzea motibatzea, giza baliabide kalifikatuak eta aurrekontu nahikoak izanda, non bizi eta erkidegoan sartu modu autonomoan erabaki ahal izateko.
  • Giza eskubideak babesteko eta betetzeko neurriak ezartzea.
  • Baliabideak eta tresnak ematea desgaitasunak dituzten haur eta nerabeei, erabateko abandonu-egoeran mantentzen badira, familiekin batera hazteko, erresilientzia-gaitasuna duinduta, eta haien jakintzak eta giza balioak trukatuta.